จำนวนนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ภาคเรียนที่ 1/2567จำนวนครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมตากสินระยองโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.038-622048 Fax.038-622049