สามารถติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

e-mail : admin@mtrs.ac.th

โทรศัพท์ : 038-622-048

ต่อ 101 งานประชาสัมพันธ์

ต่อ 104 ฝ่ายวิชาการ

ต่อ 106 งานบุคคล

ต่อ 108 งานการเงิน

ต่อ 114 ฝ่ายบริการ

ต่อ 116 ฝ่ายปกครอง

โทรสาร : 038-622-049

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.038-622048 Fax.038-622049