สามารถติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

e-mail : realadmtrs@gmail.com (สำรอง)

โทรศัพท์ : 038-622-048

ต่อ 101 งานประชาสัมพันธ์

ต่อ 104 งานการเงิน

ต่อ 106 งานบุคคล

ต่อ 108 กลุ่มงานวิชาการ

ต่อ 114 กลุ่มงานบริการ

ต่อ 116 กลุ่มงานกิจการนักเรียน

โทรสาร : 038-622-049

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.038-622048 Fax.038-622049