กิจกรรม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

23 พฤษภาคม 2567

นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะผู้เชี่ยวชาญ คณะครูและบุคลากร ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จำนวน 144 คน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิตากสิน โดยเข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมสมาคมผู้ปกครองฯ, มูลนิธิตากสินระยอง และห้องเรียนตามแผนการเรียน ได้แก่ แผนการเรียน EP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น, แผนการเรียนเตรียมวิศวะ และแผนการเรียนนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


15 พฤษภาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ได้มีนายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ยุพาพิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน โดย “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ขนาด 8.25 x 11.75) จำนวน 100,000 แผ่น” เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดี ให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


14 พฤษภาคม 2567

นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ลานพระพุทธอังคีรส โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการปฏิบัติงาน โดยยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุก ๆ ปีการศึกษา


โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.038-622048 Fax.038-622049