กิจกรรม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

18 กันยายน 2566

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมระยอง 2 โดยมีนายมังกร กุลวานิช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมตากสินระยองพร้อมด้วยนางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง คณะผู้เชี่ยวชาญ สมาคมผู้ปกครอง บุคลากรและครู ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยได้ดำเนินการรายงานและหารือตามวาระการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ ระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันอภิปราย สรุป ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการร่วมพัฒนาโรงเรียนมัธยมตากสินระยองต่อไป


15 กันยายน 2566

นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะผู้เชี่ยวชาญ คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพันดอนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 4 ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ในวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ อุทยานการเรียนรู้ RK Park โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง


14 กันยายน 2566

นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ได้มอบหมายให้ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะผู้เชี่ยวชาญ คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ในวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ อุทยานการเรียนรู้ RK Park โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง


โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.038-622048 Fax.038-622049