ประกาศโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

25 มีนาคม 2567

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

22 มีนาคม 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมตากสิน 2-3 (บริเวณข้างห้องปกครอง) เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

หากไม่มาสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

[Download]

1 มีนาคม 2567

ประกาศ แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

[Download]

29 กุมภาพันธ์ 25667

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ (โควตา)

[Download]

23 กุมภาพันธ์ 25667

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted)

[Download]

16 กุมภาพันธ์ 25667

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted) ประจำปีการศึกษา 2567

[Download]

31 มกราคม 25667

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (โควตา)

[Download]

27 ธันวาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

27 ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ดังนี้

1. ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 (ประเภทสอบคัดเลือก : Gifted)

[Download]

2. ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 (ประเภทโควตา : โรงเรียนในสังกัดอบจ.ระยอง)

[Download]

ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted)

[Download]


25 ธันวาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

22 ธันวาคม 2566

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนรอบโควตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง15 ธันวาคม 2566

ประกาศ การชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2566 ผ่านระบบธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อสอบถาม 038-622-048 ต่อ 104 (งานการเงิน)

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 20,000.-/ภาคเรียน สำหรับ ม.1 และม.4

[Download]

แผนการเรียน วิทย์-คณิต (เตรียมวิศวะหุ่นต์ MEP) 8,000.-/ภาคเรียน สำหรับ ม.2, ม.3, ม.5 และม.6

[Download]

แผนการเรียน Gifted, วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์, เตรียมวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา, ภูมิสารสนเทศศาสตร์, เทคโนโลยีทางการเกษตร, ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น) 6,000.-/ภาคเรียน สำหรับ ม.1 และม.4

[Download]

แผนการเรียน Gifted, อังกฤษ (MEP), วิทย์-คณิต (สุขภาพ), วิทย์-คณิต (เตรียมวิศวะ), อังกฤษ-คณิต (MEP), วิทย์-คณิต (เตรียมวิศวะหุ่นต์), วิทย์-คณิต (ทั่วไป) 6,000.-/ภาคเรียน ม.2, ม.3, ม.5 และม.6

[Download]

แผนการเรียน ภาษาจีน 5,000.-/ภาคเรียน สำหรับ ม.2, ม.3, ม.5 และม.6

[Download]

แผนการเรียน Talented, เอกภาษาไทย, วิจิตรศิลป์, ดุริยางคศิลป, นาฎศิลป์, กราฟิก, สถาปัตยกรรมฯ, นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, เศรษศาสตร์, นิเทศศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร, อาหารและกางโรงเรียน, ทวิภาคี (ควบคู่ ปวช.) 4,000.-/ภาคเรียน สำหรับ ม.1 และม.4

[Download]

13 ธันวาคม 2566

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2567-2568 (1 ปีการศึกษา เดินทางกันยายน 2567)

📍 พิเศษสอบออนไลน์ฟรี พร้อมกันทั่วประเทศ

⏰ สอบวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา : 13:00 - 15:00 น.

💎 คุณสมบัติผู้สมัคร

✔️ ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 หรือเทียบเท่า

✔️ มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.5 ขึ้นไป

✔️ มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

✔️ นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์พร้อมเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

🚩สมัครสอบได้ที่ >>> https://forms.gle/uEHmJf1bHDaLLA3g8

โครงการจะประกาศผลสอบภายใน 7 วัน (เฉพาะนักเรียนที่คะแนนผ่านเกณฑ์และสามารถยืนยันสิทธิ์ในประเทศที่สนใจได้ มีให้เลือกมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก)

📔รายละเอียดโครงการ : https://www.engenius.co.th/long-exchange-program/

📗Line Official : https://lin.ee/De6veaW

หากมีเหตุขัดข้องในการลงทะเบียนสอบหรือการทำแบบทดสอบ ☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่

Hotline 1: 062-774-1668

Hotline 2: 085-503-6522

Hotline 3: 095-057-8844

Hotline 4: 061-887-4004

Hotline 5: 062-010-9009

Hotline 6: 095-045-2424

Hotline 7: 094-891-78787 ธันวาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

4 ธันวาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

17 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

31 ตุลาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

26 ตุลาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง โรงเรียนมัธยมตากสินระยองประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

6 ตุลาคม 2566

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

12 กันยายน 2566

ประกาศ แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

[Download]

30 สิงหาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

25 สิงหาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

Announcement The Foreign Teacher Vacancy Applicants Shortlist

[Download]

11 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดการแข่งขัน ดังนี้


เปิดรับสมัครแข่งขัน A-MATH งานสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566


ตารางการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์3 สิงหาคม 2566

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

Announcement The Foreign Teacher Vacancy

[Download]

30 มิถุนายน 2566

ประกาศ แจ้งการปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ และจัดการเรียนการสอนชดเชยออนไลน์

[Download]

30 มิถุนายน 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

23 มิถุนายน 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

9 มิถุนายน 2566

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

29 พฤษภาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

16 พฤษภาคม 2566

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

13 พฤษภาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเป็นผู้มีสิทธิประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

[Download]

11 พฤษภาคม 2566

ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

5 พฤษภาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเป็นผู้มีสิทธิประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

[Download]

3 พฤษภาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธินำรายการอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องนำมาปรุงประกอบเพื่อให้คณะกรรมการทดสอบ

[Download]

3 พฤษภาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ให้มารายงานตัวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร A ชั้น 1 ห้องงานบุคคล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ตามที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ

[Download]

Announcement Applicant shortlisht that pass the interview and teaching demonstration

Name listed below will be employed by Mathayom Taksin Rayong School and start to work on Monday 15th May 2023.

[Download]

1 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

Announcement The Foreign Teacher Vacancy Applicants Shortlist

[Download]

1 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

[Download]

24 เมษายน 2566

กำหนดการปฐมนิเทศและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 256612 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

12 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

Announcement Foreign Teacher Vacancy

[Download]

10 มีนาคม 2566

ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ

[Download]

ตารางการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง


แผนผังการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง


ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1, ม.4 และผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนระหว่างปี (ม.2, ม.3, ม.5 และม.6) ปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง8 มีนาคม 2566

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted)

[Download]

7 มีนาคม 2566

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ (โควตา)

[Download]

24 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

[Download]

21 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2566

[Download]

21 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) ประจำปีการศึกษา 2566

[Download]

3 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียดดังปฏิทินการรับสมัคร ดังนี้

ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted)

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)

[Download ประกาศ] ดาวน์โหลดเอกสารสมัคร ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted)

โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มงานวิชาการ 038-622048 ต่อ 104


3 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ (โควตา)

[Download]

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ (โควตา)

[Download]

ประกาศรายชื่อนักเรียน ประเภทโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครโควตา เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์, เตรียมวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ , ภูมิสารสนเทศศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ปีการศึกษา 2566

[Download]

ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครโควตา เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ปีการศึกษา 2566

[Download]

ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครโควตา เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนสถาปัตยกรรมและการออกแบบ, เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ปีการศึกษา 2566

[Download]

ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครโควตา เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนเอกภาษาญี่ปุ่น และเอกภาษาจีน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ปีการศึกษา 2566

[Download]

ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครโควตา เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิจิตรศิลป์, ดุริยางคศิลป์, นาฏยศิลป์และศิลปะการแสดง, กราฟิกและแอนิเมชั่น, เอกภาษาอังกฤษ, เอกภาษาไทย, นิเทศศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร, อาหารและการโรงแรม, ประวัติศาสตร์, ทวิภาคี (ม.6 ควบคู่ ปวช.) โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ปีการศึกษา 2566

[Download]

20 มกราคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

18 มกราคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

สอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ณ ใต้อาคารอเนกประสงค์ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

[Download]

3 มกราคม 2566

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

Announment Foreign Teacher Vacancy

[Download]

19 ธันวาคม 2565

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์


14 ธันวาคม 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

Announment Applicant Shortlist that pass the interview and teaching dernonstration

[Download]

9 ธันวาคม 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

Announment The Foreign Teacher Vacancy Applicants Shortlist

[Download]

25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ ปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ และแจ้งการจัดการเรียนการสอนชดเชยออนไลน์

[Download]

23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

Announment Foreign Teacher Vacancy

[Download]

2 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนเข้าร่วม กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ระหว่าวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณใต้อาคารอเนกประสงค์

[Click ดูป้ายประชาสัมพันธ์]

31 ตุลาคม 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

Announment Applicant shortlist that pass the interview and teaching demonstration

[Download]

25 ตุลาคม 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น.

เริ่มสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

[Download]

Announment The Foreign Teacher Vacancy Applicants Shortlist

[Download]

4 ตุลาคม 2565

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

Announment Foreign Teacher Vacancy

[Download]

8 กันยายน 2565

ประกาศ ปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ

[Download]

7 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์ จากงานธนาคารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

[Click ดูป้ายประชาสัมพันธ์]

6 กันยายน 2565

ประกาศ แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

[Download]

17 สิงหาคม 2565

ประกาศ แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การเปิด-ปิด ลิฟต์และบันได ขึ้นลงอาคาร และการใช้ห้องน้ำบนอาคารเรียน

[Download]

2 สิงหาคม 2565

แจ้งเตือนการแอบอ้างโรงเรียน เพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา

[Download]

27 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์งดสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

[Download]

11 กรกฎาคม 2565

ประกาศปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ

[Download]

8 กรกฎาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

5 กรกฎาคม 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ขอเชิญชวนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในช่วงเช้าของวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.

[Click ดูป้ายประชาสัมพันธ์]

4 กรกฎาคม 2565

ประกาศ การปฏิบัติตนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

[Download]

4 กรกฎาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

17 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

Announcement Foreign Teacher Vacancy

[Download]

10 มิถุนายน 2565

ประกาศ หลักเกณฑ์ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

[Download]

7 มิถุนายน 2565

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบำรุงการศึกษา ประเภทนักเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565

[Download]

2 มิถุนายน 2565

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2565

Click เพื่อลงนามถวายพระพรออนไลน์

[Click ดูป้ายประชาสัมพันธ์]


26 พฤษภาคม 2565

ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

[Download]

23 พฤษภาคม 2565

ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

[Download]

12 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On site

[Click ดูป้ายประชาสัมพันธ์]

6 พฤษภาคม 2565

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

Announcement Applicant shortlist that pass the interview and teaching demonstration

[Download]

5 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมการสถานศึกษา มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เปิดการเรียนการสอนในแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ (EP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 พฤษภาคม 2565 ผู้ปกครองท่านใด สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 038-622-048 ต่อ 104 (ฝ่ายวิชาการ)

[Click ดูป้ายประชาสัมพันธ์]

29 เมษายน 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

Announcement The Foreign Teacher Vacancy Applicants Shortlist

[Download]

27 เมษายน 2565

ประกาศ แจ้งเลื่อนการปฐมนิเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

[Download]

27 เมษายน 2565

ประกาศ รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

[Download]

21 เมษายน 2565

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เปิดรับสมครกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

[Click ดูรายละเอียด]

19 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์เรียนต่อที่ประเทศจีน มหาวิทยลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า (青岛科技大学) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีทุนการศึกษา การันตีจบแล้วมีงานทำใน จ.ระยอง ฐานเงินเดือนสูง mสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082-965-6053 หรือ ศูนย์ภาษาตากสิน ระยอง

[Click]

7 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียน

[Download]

Announcement of Foreign Teacher Vacancy

[Download]

25 มีนาคม 2565

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การชำระค่าบำรุงการศึกษาทางช่องทางระบบ Krungthai NEXT

[Download]

23 มีนาคม 2565

ประกาศ การชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2564 ผ่านระบบธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อสอบถาม 038-622-048 ต่อ 108 (งานการเงิน)

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นภาษาอังกฤษ 20,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 8,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 6,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านภาษาจีน 5,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทนักเรียนปกติ 4,000.-/ภาคเรียน

[Download]

11 มีนาคม 2565

ประกาศ แจ้งกำหนดการและแนวทางปฏิบัติ ของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

[Download]

11 มีนาคม 2565

ประกาศ แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

[Download]

10 มีนาคม 2565

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การชำระค่าสมาชิก ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและค่าประกันอุบัติเหตุหมู่ ประจำปีการศึกษา 2565

[Download]

4 มีนาคม 2565

ระบบรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565

[ประกาศ] [ระบบมอบตัวนักเรียน]

2 มีนาคม 2565

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565

[Download]

24 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565

[Download]
[เส้นทางการปฏิบัติก่อนเข้าสอบคัดเลือก]

22 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565

[Download] [อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ] [ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1]
[ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4] [เส้นทางการปฏิบัติก่อนเข้าสอบ]

21 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลและรับรองผลการคัดเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565

[Download]

14 กุมภาพันธ์ 2565

ระบบรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบโควตา, รอบคัดเลือกพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565

[ระบบมอบตัวนักเรียน]
[Click ดูป้ายประชาสัมพันธ์]

10 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดป่าภูมาศ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

[Click ดูป้ายประชาสัมพันธ์]

8 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบคัดเลือกพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565

[Download]

2 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบคัดเลือกพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565

[Download] [Click ดูรูปใหญ่]

31 มกราคม 2565

ประกาศ รายชื่อนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบคัดเลือกพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565

[Download] [อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าสอบ] [ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1]
[ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4] [เส้นทางการปฏิบัติก่อนเข้าสอบ]

19 มกราคม 2565

ประกาศ ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มาเรียนที่โรงเรียน (Onsite)

[Download]

12 มกราคม 2565

ประกาศ การชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2564 ผ่านระบบธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 - 22 มีนาคม 2565 ติดต่อสอบถาม 038-622-048 ต่อ 108 (งานการเงิน)

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นภาษาอังกฤษ 20,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 8,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 6,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านภาษาจีน 5,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทนักเรียนปกติ 4,000.-/ภาคเรียน

[Download]

10 มกราคม 2565

งานสหการ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ได้เตรียมการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน เพื่อรับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จึงขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อเป็นการลดโลกร้อน

[Click ดูป้ายประชาสัมพันธ์]

21 ธันวาคม 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

[Download]

21 ธันวาคม 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบโควตา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

[Download]

29 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

[Download] [Click ดูรูปประกาศ]

10 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download] [Click ดูรูปประชาสัมพันธ์]

28 ตุลาคม 2564

ประกาศ กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

[Download]

13 กันยายน 2564

ประกาศ การชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 ผ่านระบบธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 19 ธันวาคม 2564 ติดต่อสอบถาม 038-622-048 ต่อ 108 (งานการเงิน)

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นภาษาอังกฤษ 20,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 8,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 6,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านภาษาจีน 5,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทนักเรียนปกติ 4,000.-/ภาคเรียน

[Download]

20 สิงหาคม 2564

หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ

[Download]

9 สิงหาคม 2564

ประกาศ การชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 ผ่านระบบธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 14 กันยายน 2564 ติดต่อสอบถาม 038-622-048 ต่อ 108 (งานการเงิน)

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นภาษาอังกฤษ 20,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 8,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 6,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านภาษาจีน 5,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทนักเรียนปกติ 4,000.-/ภาคเรียน

[Download]

22 กรกฎาคม 2564

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เชิญ นักเรียนเข้าร่วมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2564

facebook กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี MTRS [ขอเชิญร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2564]

30 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารพร้อมเย็บเล่มหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

30 มิถุนายน 2564

ประกาศ การขยายระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)

[Download]

29 มิถุนายน 2564

ประกาศ การชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 ผ่านระบบธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2564 ติดต่อสอบถาม 038-622-048 ต่อ 108 (งานการเงิน)

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นภาษาอังกฤษ 20,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 8,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 6,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านภาษาจีน 5,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทนักเรียนปกติ 4,000.-/ภาคเรียน

[Download]

25 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

22 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (เพิ่มเติม) ติดต่อสอบถาม 038-622048 ต่อ 106

[Download]

22 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ติดต่อสอบถาม 038-622048 ต่อ 106

[Download]

16 มิถุนายน 2564

ประกาศแจ้งการจัดการเรียนการสอนชดเชยออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

[Download]

15 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ติดต่อสอบถาม 038-622048 ต่อ 106

[Download] [ระบบสมัคร]

14 มิถุนายน 2564

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบคัดเลือกภายใน) ประจำปีการศึกษา 2564

[Download]

13 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 1/2564 (ฉบับปรับปรุง)

[Download]

13 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน พร้อม E-mail ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 1/2564 (ฉบับปรับปรุง)

[Download]

12 มิถุนายน 2564

ตารางเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง)

[Download]

11 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบคัดเลือกภายใน) ประจำปีการศึกษา 2564

[Download]

8 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบคัดเลือกภายใน) ประจำปีการศึกษา 2564

[Download] [ระบบสมัคร]

4 มิถุนายน 2564

ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564

[ประกาศ ]
[มัธยมศึกษาปีที่ 1]
[มัธยมศึกษาปีที่ 2]
[มัธยมศึกษาปีที่ 3]
[มัธยมศึกษาปีที่ 4]
[มัธยมศึกษาปีที่ 5]
[มัธยมศึกษาปีที่ 6]

4 มิถุนายน 2564

ประกาศ รายชื่อ อีเมล์ นักเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.4 และ นักเรียนที่เข้าระหว่างปีการศึกษา

[ประกาศ ]
[มัธยมศึกษาปีที่ 1]
[มัธยมศึกษาปีที่ 2]
[มัธยมศึกษาปีที่ 3]
[มัธยมศึกษาปีที่ 4]
[มัธยมศึกษาปีที่ 5]
[มัธยมศึกษาปีที่ 6]

28 พฤษภาคม 2564

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ห้องโฮมรูม และตารางสอนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

[Download]

27 พฤษภาคม 2564

ประกาศ การชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 ผ่านระบบธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 ติดต่อสอบถาม 038-622-048 ต่อ 108 (งานการเงิน)

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นภาษาอังกฤษ 20,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 8,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 6,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านภาษาจีน 5,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทนักเรียนปกติ 4,000.-/ภาคเรียน

[Download]

21 พฤษภาคม 2564

แจ้งปฐมนิเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

[Download]

17 พฤษภาคม 2564

แจ้งเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบห้องเรียนออนไลน์

[Download]

14 พฤษภาคม 2564

รายงานจำนวน และรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

[Download]

12 พฤษภาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งครูอัตราจ้างของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

11 พฤษภาคม 2564

แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียน 1/2564 เนื่องจากเหตุสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

[Download]

7 พฤษภาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งครูอัตราจ้างของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

30 เมษายน 2564

Announcement of Foreign Teacher Vacancy

[Download]

30 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

19 เมษายน 2564

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียน,ปฐมนิเทศ,เรียนปรับพื้นฐาน และเข้าค่ายพุทธบุตร - พุทธธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

[Download]

19 เมษายน 2564

ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียน,ปฐมนิเทศ,เรียนปรับพื้นฐาน และเข้าค่ายพุทธบุตร - พุทธธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

[Download]

1 เมษายน 2564

ใบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

[Download]

หนังสือยินยอมตรวจและรับผลการตรวจร่างกาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

[Download]

หนังสือยินยอมตรวจและรับผลการตรวจร่างกาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

[Download]

31 มีนาคม 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564

[Download]

31 มีนาคม 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564

[Download]

25 มีนาคม 2564

ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564

[Download]

23 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564

[Download]

4 มีนาคม 2564

แบบดำเนินการมอบตัวนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

[Download]

แบบดำเนินการมอบตัวนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

[Download]

3 มีนาคม 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบคัดเลือกพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564

[Download]

23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ การชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2563 ผ่านระบบธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564 ติดต่อสอบถาม 038-622-048 ต่อ 108 (งานการเงิน)

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นภาษาอังกฤษ 20,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 8,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 6,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านภาษาจีน 5,000.-/ภาคเรียน

[Download]

ประเภทนักเรียนปกติ 4,000.-/ภาคเรียน

[Download]

19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบคัดเลือกพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564

[Download][พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ]

17 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาเข้าต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (รอบความสามารถพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564

[Download]

2 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศแจ้งการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

[Download]

29 มกราคม 2564

ประกาศการเลื่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องจากสาเหตุสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[Download]

28 มกราคม 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโควตาประจำปีการศึกษา 2564

[Download]

19 มกราคม 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอบคัดเลือกพิเศษ และรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

[Download]

19 มกราคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

[Download]

4 มกราคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

[Download]

29 ธันวาคม 2563

ข้อมูลการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนออนไลน์ด้วย google classroom

[Download]

14 ธันวาคม 2563

ประกาศ การชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2563 ผ่านระบบธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 - 16 มกราคม 2564 ติดต่อสอบถาม 038-622-048 ต่อ 108 (งานการเงิน)


แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกห้องเรียน (Gifted, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, เตรียมวิศวะ, เตรียมวิศวะหุ่นยนต์, วิทย์ - คณิตฯ ทั่วไป) และแผนการเรียนความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ (MEP)

[Download]

แผนการเรียนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะหุ่นยนต์ MEP)

[Download]

แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (EP)

[Download]

แผนการเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ (EIS) มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3, แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรี - ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6, แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬาทั่วไป มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3, แผนการเรียนความเป็นเลิศความเป็นผู้นำ (อังกฤษ-ไทย-สังคม) มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาญี่ปุ่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

[Download]

แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

[Download]

27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง

[Download]

23 พฤศจิกายน 2563

ขอแจ้งเลื่อนการสอบซ่อมผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (ครั้งที่ 2)

[Download]

23 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

11 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]
ระบบรับสมัคร

28 ตุลาคม 2563

แจ้งปิด - เปิด ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

[Download]

28 สิงหาคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

27 สิงหาคม 2563

ประกาศ วันหยุดนักขัตฤกษ์

[Download]

17 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

22 กรกฎาคม 2563

ประกาศ วันหยุดนักขัตฤกษ์

[Download]

29 มิถุนายน 2563

ประกาศเปิดเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และมาเรียนของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

[Download]

26 มิถุนายน 2563

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

[Download]

24 มิถุนายน 2563

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

[Download]

19 มิถุนายน 2563

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

[Download]

ใบสมัครคัดเลือกประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)

[Download]

12 มิถุนายน 2563

ฟอร์มกรอกข้อมูลสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


9 มิถุนายน 2563

แจ้งกำหนดการวันเรียนปรับพื้นฐานและวันปฐมนิเทศ

[Download]

29 พฤษภาคม 2563


[Click เพื่อกรอกใบสมัคร]

12 พฤษภาคม 2563


[Click เพื่อทำแบบสำรวจ]

10 เมษายน 2563

ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

[Download]

24 มีนาคม 2563

แจ้งการขอเอกสาร (ปพ1และ/หรือใบรับรอง)กรณีช่วงการแพร่ระบาดไวรัสเท่านั้น

1. สแกน Qr code

2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

3. เมื่อฝ่ายวิชาการได้ข้อมูลจาก Google from จะพิมพ์ออกมาและทำบันทึกถึงผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ อนุญาตจัดทำเอกสารฯ เมื่อผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ลงนามอนุญาต ทางฝ่ายวิชาการดำเนินการทำเอกสาร

4. ประมาณสามวันทำการ นักเรียน/ผู้ปกครอง มารับพร้อมนำรูปถ่ายนักเรียนที่ถูกระเบียบ

5. นักเรียน/ผู้ปกครอง ลงนามรับเอกสาร6 มีนาคม 2563

แจ้งการสอบแก้ตัว

[Download]

4 มีนาคม 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563

[Download]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563

[Download]

21 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งกำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2562

[Download]

20 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งกำหนดสอบวัดผลการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 2/2562

[Download]

14 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารการรับมอบตัวนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ใบมอบตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ปีการศึกษา2563

[Download]

แบบดำเนินการมอบตัวนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ปีการศึกษา2563

[Download]

หนังสือยินยอมตรวจและรับผลการตรวจร่างกาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

[Download]

หนังสือยินยอมตรวจและรับผลการตรวจร่างกาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

[Download]

14 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดค่าใช้จ่ายวันรายงานตัว ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

[Download]

12 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

[Download]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted)

[Download]

แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (EP)

[Download]

แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (MEP)

[Download]

แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรี - ศิลปะ

[Download]

แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา

[Download]

แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาจีน

[Download]

แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาญี่ปุ่น

[Download]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted)

[Download]

17 มกราคม 2563

ขอแจ้งกำหนดการวันเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

[Download]

15 มกราคม 2563

ประกาศ แจ้งหยุดเรียน วันที่ 16 มกราคม 2563

[Download]

2 ธันวาคม 2562

รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนสู่การแข่งขันระดับโลก

[Download]

29 พฤศจิกายน 2562

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดเรียน

[Download]

1 ตุลาคม 2562

คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานราชการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ประจำปีการศึกษา 2562

[Download]

1 ตุลาคม 2562

ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้างและบุคลากรโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

18 กรกฎาคม 2562

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งครูอัตราจ้างของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

11 กรกฎาคม 2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งครูอัตราจ้างของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

5 กรกฎาคม 2562

ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้างของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

18 มิถุนายน 2562

วิธีดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝน

[Download]
[Download]

10 มิถุนายน 2562

ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

10 พฤษภาคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนมัธยมตากสินระยองประจำปี 2562

[Download]

29 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งครูอัตราจ้างของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

24 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งครูอัตราจ้างของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

17 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

17 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]
เพิ่มเติม เอกคณิตศาสตร์ 4 อัตรา

1 มีนาคม 2562

ข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

[Download]

16 กุมภาพันธ์ 2562

รับมอบตัวนักเรียนตัวสำรอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 2 รอบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562

[Download]

16 กุมภาพันธ์ 2562

รับมอบตัวนักเรียนตัวสำรอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562

[Download]

13 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน EP

[Download]

13 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน MEP

[Download]

13 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน วิทย์-คณิต Gifted

[Download]

13 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน ดนตรี-ศิลปะ

[Download]

13 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ทั่วไป)

[Download]

13 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน ภาษาจีน

[Download]

13 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น

[Download]

13 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)

[Download]

7 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

[Download]

1 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ มาตรการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ไมครอน

[Download]

10 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ในตำแหน่งครูอัตราจ้างและช่างไฟฟ้าของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

3 มกราคม 2562

ประกาศ รับสมัครครูและบุคลากรของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

12 ธันวาคม 2561

แคมป์เยาวชนเชื้อสายจีน “ตามรอยวัฒนธรรม” เมืองเสฉวน ปี 2562 วันที่ 2-15 เมษายน 2562

[Download]

12 ธันวาคม 2561

ค่ายฤดูร้อนภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยจี๋หลิน เมืองฉางชุน วันที่ 1-14 เมษายน พ.ศ.2562 (14 วัน)

[Download]

12 พฤศจิกายน 2561

ระเบียบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2562 (รอบความสามารถพิเศษ)

[Download]

ระเบียบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2562 (รอบทั่วไป)

[Download]

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

[Download]

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

[Download]

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

[Download]

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ประเภทส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (gited) ประจำปีการศึกษา 2562

[Download]

การรับสมัครนักเรียนโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

[Download]

ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ประจำปีการศึกษา 2562

[Download]

8 ตุลาคม 2561

แจ้งปฏิทินปิด - เปิด ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

[Download]

2 ตุลาคม 2561

ประกาศรับสมัครครูและบุคลากรของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

1 พฤษภาคม 2561

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และ3 สามารถชำระเงินสวัสดิการและสมาคมฯ จำนวนเงิน 1,540.- บาท และจำหน่ายสมุด กระเป๋าเป้

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5และ6 สามารถชำระเงินสวัสดิการและสมาคมฯ จำนวนเงิน 600.- บาท และจำหน่ายสมุด กระเป๋าเป้

ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง


2 มีนาคม 2561

ผลการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561
สรุปตารางค่าใช้จ่าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาจีน
2. แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาญี่ปุ่น
3. แผนการเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ (EIS)
4. แผนการเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ (EIS) ประเภทโควตา MOU ระหว่างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กับ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง
5. บัญชีรายชื่อนักเรียนโรงเรียนในสังกัด และบุตรหลานของบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. แผนการเรียนความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. แผนการเรียนความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (MEP)
3. แผนการเรียนความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์(ทั่วไป)
4. แผนการเรียนความเป็นเลิศด้านภาษาจีน
5. แผนการเรียนความเป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่น
6. แผนการเรียนความเป็นเลิศความเป็นผู้นำ (แผนการเรียนอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม)(ทั่วไป)
7. แผนการเรียนความเป็นเลิศความเป็นผู้นำ (แผนการเรียนอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม)(กีฬา)
8. แผนการเรียนทวิศึกษา (ม.6 ควบคู่ปวช)วิทย์ + คณิต + ศิลป์ภาษา ช่างกลโรงงาน
9. แผนการเรียนทวิศึกษา (ม.6 ควบคู่ปวช)ศิลป์ภาษา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
10. แผนการเรียนทวิศึกษา (ม.6 ควบคู่ปวช)ศิลป์ภาษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11. แผนการเรียนทวิภาคี (ม.6 ควบคู่ปวช) สาขาธุรกิจค้าปลีก
12. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

22 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

[Download]

16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

[Download]

14 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 (สำหรับตัวจริง) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 11.30 น. และ (สำหรับตัวสำรอง) เวลา 13.00 - 15.00 น.

**หากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์ในมอบตัวนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมค่าใช้จ่าย

[Download ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน]

13 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมค่าใช้จ่าย

[Download ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน] [EP ม.1] [MEP ม.1] [Gifted ม.1] [กีฬา ม.1] [ศิลปะ ม.1] และ [Gifted ม.4]

แจ้งประชาสัมพันธ์จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง

ขอเลื่อนวันสอบเข้าเรียน ประเภททั่วไป ระดับ ปวช. จากเดิมวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

เปลี่ยนเป็น วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 สถานที่ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

สอบเวลา 9.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม 038 - 610339


23 มกราคม 2561

ประกาศผลการแข่งขันงานเปิดบ้านวันวิชาการ (Open House) ครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คลิก ที่นี่

19 มกราคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาขีพ (ปวช.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ของวิทลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง

Download

18 ธันวาคม 2560

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

Download

11 กรกฎาคม 2560

ตารางสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2560

ชั้นม.1 ชั้นม.2 ชั้นม.3 ชั้นม.4 ชั้นม.5 ชั้นม.6

22 มิถุนายน 2560

ขอเชิญครูผู้มีรายชื่อ เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Stem และActive Learning ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560

สามารถ ดู และ Download "ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ได้ที่"

Download


15 พฤษภาคม 2560

ผลการสอบสัมภาษณ์ ครูอัตราจ้างของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

Download


11 พฤษภาคม 2560

การชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Download


1 พฤษภาคม 2560

รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวและนักการภารโรงของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

Download


27 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ 4 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ปีการศึกษา 2560

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4


30 มีนาคม 2560

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ขอแจ้ง นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่อนุมัติจบรุ่นที่ 2 ให้มารับ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และ ประกาศนียบัตร (ปพ.2) วันที่ 10 เมษายน 2560 ในเวลาราชการ ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง


22 มีนาคม 2560

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ขอแจ้งการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560


22 กุมภาพันธ์ 2560

ในวันมอบตัวระดับชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1 (25 ก.พ. 2560) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (26 ก.พ. 2560)

* ขอให้ ชำระค่าใช้จ่าย เงินบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ครบถ้วนทุกรายการ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2560 มิฉะนันจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ปีการศึกษา 2560

- สรุปตารางค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [ Download]

- สรุปตารางค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [ Download]


21 กุมภาพันธ์ 2560

โรงเรียนมัธยมตากสินระยองขอเชิญร่วมงาน วันเกียรติภูมิลูกตากสิน ประจำปีการศึกษา 2559

[Download กำหนดการ]


20 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถทั่วไป [ Download]

* หมายเหตุ

- นักเรียน ม.1 ที่มีรายชื่อสอบได้ ให้นำผู้ปกครองมาประชุม และ มอบตัว ในวันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 60 เวลา 8.00 น. ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

- นักเรียน ม.4 ที่มีรายชื่อสอบได้ ให้นำผู้ปกครองมาประชุม และ มอบตัว ในวันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 60 เวลา 8.00 น. ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

- นักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่สอบไม่ได้แต่มีความประสงค์จะเรียน ให้ติดต่อห้องมูลนิธิตากสินระยอง ด่วน


17 กุมภาพันธ์ 2560

การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่นี่ [ Download]


11 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการมอบตัว ได้ที่นี่ [ Download]

มัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการเรียนความเป็นเลิศอังกฤษ (TEP) [ Download]

แผนการเรียนอัจฉริยะวิทย์ - คณิต (GSMP) [ Download]

แผนการเรียนความเป็นเลิศดนตรี - ศิลปะ (TAMP) [ Download]

แผนการเรียนความเป็นเลิศกีฬา (T-Sport P) [ Download]

มัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการเรียนอัจฉริยะวิทย์ - คณิต (GSMP) [ Download]


9 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักเรียนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 ดังเอกสารแนบท้าย

[ Download]

19 ธันวาคม 2559

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เปลี่ยนแปลงวันเปิดขายใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถซื้อ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
[Download ระเบียบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ]


19 ธันวาคม 2559

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เปลี่ยนแปลงวันเปิดขายใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถซื้อ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
[ Download ระเบียบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ]


7 ธันวาคม 2559

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เปิดขายใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดละ 10 บาท ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง


24 พฤศจิกายน 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ขอเชิญเข้าร่วมบริการวิชาการ โครงการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และเนื้อเยื่อเห็ดแก่บุคคลทั่วไป ในวันที่ 18 มกราคม 2560 สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ [ Download]


18 พฤศจิกายน 2559

ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ประจำปีการศึกษา 2560 [ Download]


1 พฤศจิกายน 2559

แจ้งจากฝ่ายการเงิน ขอให้นักเรียนที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ให้มาติดต่อรับใบเสร็จรับเงินหรือเช็คข้อมูลการชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงิน ห้องอำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ในเวลาราชการ 08.30 น.- 16.30 น.

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.038-622048 Fax.038-622049